Věc: Písemná výzva k podání nabídek v poptávkovém řízení na "Dodávka LED svítidel v roce 2017"

Zadavatel vyzývá k účasti v tomto poptávkovém řízení za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci..

Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE

Dotazy dodavatele a odpovědi zadavatele ZDE

Rozhodnutí zadavatele o zrušení poptávkového řízení ZDE